Tên đơn vị: TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG – 30 PHAN ĐÌNH PHÙNG – HÀ NỘI
– Số điện thoại: +84 43845 2811
– Email: phandinhphung@hn-pdp.info
– Website: https://hn-pdp.info/

II. LÃNH ĐẠO TRƯỜNG- Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Thị Nhâm Huyền