Trang chủ / / Công văn số 1633/SGDĐT-VP ngày 22/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục

Công văn số 1633/SGDĐT-VP ngày 22/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục

Ngày đăng